hotel-frankopan.com

Kompleks zdanja Hotela Frankopan – sobe, restoran, konferencijska dvorana i disco club – nalazi se na staroj riječkoj cesti od Rijeke prema Karlovcu, nekih 2 kilometra prije Duge Rese, prije završnog uspona Petrakovog brda (na čijem je vrhu crkva Sv. Rok).

Novema Nova

hotel-frankopan.com

Kompleks zdanja Hotela Frankopan – sobe, restoran, konferencijska dvorana i disco club – nalazi se na staroj riječkoj cesti od Rijeke prema Karlovcu, nekih 2 kilometra prije Duge Rese, prije završnog uspona Petrakovog brda (na čijem je vrhu crkva Sv. Rok).

Usluge

Tehnologije

  • HTML
  • CSS
  • JS / jQuery
  • PHP
  • MySQL

Kontaktirajte nas sa povjerenjem